PROJEKČNÍ ČINNOST

Nabízíme vypracování projektové dokumentace pro tyto druhy staveb: průmyslové stavby, rodinné domy, rekreační objekty, podkrovní vestavby, objekty pro výrobu a služby, občanské stavby, stavby pro sport a tělovýchovu, rekonstrukce, přístavby, nástavby a modernizace objektů, změna užívání staveb.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Inženýrská činnost zahrnuje vedení a koordinaci projektových prací, přípravu zakázky s nezbytným zajištěním potřebných podkladů, průzkumů, zaměření, posudků, potřebných stanovisek státní správy a správců technické infrastruktury, která jsou nutná nejen pro získání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, ale také k vypracování projektové dokumentace.

ROZPOČTY A KALKULACE

Pro různé stupně projektové dokumentace nabízíme zpracování těchto druhů rozpočtů: Propočet stavby, položkový rozpočet stavby, výkazy výměr, slepý rozpočet.

DOZORY STAVEB

V rámci realizace stavebního záměru vám můžeme nabídnout tyto druhy dozorů nad prováděnou stavbou: Autorský dozor, výkon stavbyvedoucího, stavební dozor, technický dozor investora.